जोगमाया रो सपाखरु गीत – कवि बेणूजी

।।गीत-सपाखरु।।
काळी कामाखा कृष्णा कळा कमळ्ळा कराळी क्रोधा,
वामंगा विमल्ला बाळा वसंती विराट।
हरसिध्ध हिंगळाज हेमपुत्री हेला हरा,
मातंगी मंगळा माता मंडे मही माट।।1

कुषमंडा काळरात्र कातयणी भद्रकाळि,
साकुंभरी शैलपुत्री सोख चडा सीत।
चंद्रघंटा चंद्रेसुरी चाँवंड चाळक्कनेची,
जोगणी जगाडों ज्वाळामुखी जंगजीत।।2

अन्नरी पूरणा आई आशापुरा आच अट्टा,
भू परां भवानी भवा भागोती भणाय।
त्रसंगा त्रनेत्रा त्रसा त्रपुरा त्रज्जट्टा तुंही,
धूपरां धिराणी धोळ गिराराणी धाय।।3

ब्रखारुढा वाराही विज्जया बांकेराय बंकी,
जानकी जाळंपा जीहा बुटा जपै जाप।
पावही पदमावती पुंगळा पाढळा पूटा,
अंबिका अबूढा मात आणंदी अमाप।।4।।

खड्ड़गां खेमजा खेमां खाँडेराई खळां खंडी,
तोतळा तुळ्ळजा तारा तेज चंडी ताव।
चक्रेसुरी चरिताळी चोहतां चिरज्जां चंडी,
बाघेसरी बडाँबडी बीरजा बधाव।।5

सुरांराणी सुरसत्ती सांचला शुशीला श्यामा,
ईशरी इन्द्राणी ओळा इस्सटां री इश।
माढराणी महामेधा महाज्वाळा महामाया,
वाकवाणी व्रहमांणी वळै भुजांबीस।।6

गुंजेसुरी गावित्री गवरी गिरजा रु गिरा,
संझेसुरी सावितरी शारदा शगत्त।
जावित्रि रु जोगनिद्रा जोति तुं जयंती जया,
आदि माया अवतरी आदिय उकत्त।।7

दिहाडी दुरग्गा वळे दामणि दुशीला देवी,
ललिता लिच्छमी लीला लेखकां लजन्त।
शीतळा शुशीला श्यामा शिवदूती शिवसंगा,
भामणी भैरवी भ्रंग भूतळा भजन्त।।8

रातंबरां रत्रशोखा राठसेन गढे रम्भा,
सांकडा तौ कढे सन्त सुन्दरी समात।
नौ नवेजा चढै पूजा नागणैचां नारायणी,
पारवत्ती पूरो आशा पढै बेणू पात।।9

~~कवि बेणूजी

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published.