ચોગરદમ ફૈલ્યુ અજવાળું – ગઝલ

ચોગરદમ ફૈલ્યુ અજવાળું

મન ના ઘર માં આજે માળુ!
ચોગરદમ ફૈલ્યુ અજવાળુ!
દીપ જલાવી કોણ ભગાડે,
અંધારું આ ભમ્મર કાળુ!
એ જ કાશ મળવા આવ્યા છે,
લાવ ઢોલિયો અંદર ઢાળુ!
સખી!સહજ શણગાર કરી લઉ,
આપ પટોળા ,મલમલ, સાળું![…]

» Read more

સૂરજ ઝાકળ માં ઝડપાયો!

સૂરજ ઝાકળ માં ઝડપાયો!
રહ્યો ભાગતો કિંતુ બિચારો પરોઢિયે પકડાયો!

લાલ લ્હેરિયુ ઊષા લાડી નું ખેચ્યુતું ગઇ કાલે!
ને તમ તમતા મરચાં જેવા ભર્યા ચુંબનો ગાલે!
બિચારી ને પ્રેમ પિયાલો ‘ના’કહેતાં પણ પાયો![…]

» Read more

ચકા રાણા -ચકી રાણી

અરે!બચપણ મહી મેં સાભળી તી એમની ક્હાણી;ચકા રાણા-ચકી રાણી!
ચકો થોડો હતો બુધ્ધુ ચકી થોડી હતી શાણી,ચકા રાણા-ચકી રાણી!
અને એ બેય મળતાં તા સતત આબા તણી ડાળે ;તા વાતો પ્રેમ ની કરતાં,
ચકી સંબોધતી “રાજા”ચકો સંબોધતો “રાણી”;ચકા રાણા-ચકી રાણી![…]

» Read more

દર્પણ

દર્પણ ગોરી ને અવલોકે!
શકે ન સ્પર્શી એ દુઃખ માં એ રડતુ પોકે પોકે!

ગોરી ના ગોરા ગાલો ને એય ચુમવા ચાહે રે!
અવઘિ દિવાલે અટવાયેલુ જલે વિરહ ના દાહે રે!
કરે વિનવણી સૌને ક્ષણ ભર તો મળવા દેશો કે!
દર્પણ ગોરી ને અવલોકે!
શકે ન સ્પર્શી એ દુઃખ માં એ રડતુ પોકે પોકે![…]

» Read more

Hello! હું તમને યાદ કરું છું! – ગઝલ

Hello! હું તમને યાદ કરું છું!
યાદ કરું છું!સાદ કરું છું!
છપ્પન ત્રણસો અડતાલીસ પર,
ક્ષણે ક્ષણે સંવાદ કરું છું!
Hello!કેમ છો?કુશળ ક્ષેમ છો!,
પ્રશ્નો નો વરસાદ કરું છું!
Hello ! તમારું નામ લઇ હું,
નિશદિન અંતરનાદ કરું છું![…]

» Read more

જીવનમાં ફેરફાર – કવિ શ્રી દુલા ભાયા કાગ

એના જીવનમાં ફેરફાર જી.
જીવનમાં ફેરફાર, બેઉ છે પાણીમાં વસનાર-એના.ટેક
મીન દેડક માજણ્યાં બેય, જળ થકી જીવનાર જી (2),
જળમાં જન્મયાં, જીવ્યાં જળમાં(2), જળ સંગે વેવાર-એના.1
નીર થકી એ નોખુ પડતાં માછલું મરનારજી (2),
જળ સુકાતાં દેડકા જોઈ લ્યો (2) કાદવમાં રમનાર-એના.2 […]

» Read more

ચારણ-કન્યા

ચારણ—કન્યા !
ચૌદ વરસની ચારણ કન્યા
ચૂંદડિયાળી ચારણ કન્યા

શ્વેતસુંવાળી ચારણ-કન્યા

બાળી ભોળી ચારણ-કન્યા
લાલ હીંગોળી ચારણ-કન્યા
ઝાડ ચડંતી ચારણ-કન્યા
પહાડ ઘુમંતી ચારણ—કન્યા
જોબનવંતી ચારણ-કન્યા
આગ-ઝરંતી ચારણ-કન્યા
નેસ-નિવાસી ચારણ-કન્યા […]

» Read more

લાગો મને નટવરથી નેડો…

લાગો મને નટવરથી નેડો…

લાગો મારે નટવરથી નેડો,
કે હવે મેં તો શિર નાખ્યો છેડો રે; -ટેક

કે સહુ મળી ને મુજને વારી,
કે અટકી મન વૃતિ મારી,
કે ધણી મેં તો ધાર્યા ગિરિધારી રે,-લાગો

કે શું મતલબ મારે કોઇ સાથે,
કે મહેણું મારે મોહન નું માથે,
કે હરિવરે મુંને ઝાલી હાથે રે, -લાગો

» Read more

કાન તને રાધા ગમે કે ગમે મીરાં?

કાન તને રાધા ગમે કે ગમે મીરાં?

એકે કાળજ કરવત મેલ્યાં, એકે પાડ્યા ચીરા!

કાન તને રાધા ગમે કે ગમે મીરાં?
એકે જોબન ઘેલી થઈને તુજને નાચ નચાવ્યો;

એકે જોબન ઘૂણી માથે તારો અલખ જગાવ્યો.
એકે તુજને ગોરસ પાયાં, એકે ઝેર કટોરા!
કાન તને રાધા ગમે કે મીરાં? […]

» Read more

ભીંતડિયું કેવી તમે ભાગ્યશાળી

ભીંતડિયું કેવી તમે ભાગ્યશાળી,
ગાર્યું કરે ગોરા હાથવાળી;
ગોપીયું ચીતરી, કાનુડો ચીતર્યો,
ચીતર્યા ગોપ ને ગોવાળી……ભીંતડિયું …

ખરબચડા જેવી તું ઊભી’તી ખોરડે,
અટૂલી ને ઓશિયાળી;
ચૂડિયુંવાળા હાથે છંદાણી તું,
સુખણી થઇ ગઇ સુંવાળી……ભીંતડિયું … […]

» Read more
1 2 3 4 5