રામ રાખે એમ રેવુ

દુનિયામાં કોઈ ને કાંઈ ન કેવું
રામ રાખે એમ રેવુ

પ્રભુ ભજ્યા એને પ્રથમ પડીયુ,અનગળ સંકટ એવુ
મોરધવ્જ માથે કરવત માંડયુ,અંગડુ અરધુ લેવુ
દુનિયામાં રામ રાખે એમ રેવુ

ક્રોધ કરી એક દિ હરણ્યાકસ કોપ્યો,નામ ન રામ નુ લેવુ
મારવો તો પુત્ર ને ત્યાં પોતે મરી ગયો,કારણ બન્યું જુવો કેવુ
દુનિયામાં રામ રાખે એમ રેવુ […]

» Read more

માં થી કોઈ મોટું નહી

“માં” થી કોઈ મોટું નહી, જળધર કે જગદીશ
સૌ કોઈ નમાવે શીશ, અંબા આગળ આલીયા.

પ્રભુ હરીને પૂજતા, માતા કદાચ નો મળે;
‘માં’ ની સેવાથી મળે, ઇશ્વર પોતે આલીયા.

બે-ત્રણ અખ્ખર બોલતા, કૃષ્ણ સુધારે કાજ;
આપે માં અવાજ, એક જ અખ્ખરે આલીયા.

દાનવ-માનવ-દેવતા, ખલક મલકમાં ખોજ;
માંના જેવી મોજ, આપે ન પિતા આલીયા. […]

» Read more

ધીરા ધીરા રે વગાડ,કાળજા માં વાગે છે ટેરવા

લપતા ને છપતા આવી ઉભા છે બારમા
ખૉલે છે હૈયાના દવાર ટકૉરા મારે છે ટેરવા

હસતા ભીત્યૂ એ ઓલ્યા ચાકળે ચંદરવે
માડયૂ છાડયૂ મા મલકાય ટૉડલે ટહૂકે છે ટેરવા

તાણા વાણા જેમ ચૉટયા ગૉકૂળ ને
ગૉપીને હૈયે ગૂથાય વનરાવન મા ગૂજે છે ટેરવા

જીવન જંજાળ ધડીક મમતાને ખૉળલે
બાળક બનીને ઉઘી જાય માથડા પં પાળે છે ટેરવા […]

» Read more

વાતું કોને જઈને કરીએ

વાતું કોને જઈને કરીએ
હૈયાની હુતાશણને બસ
હૈયામાં સંઘરીએ
વાતું કોને જઈને કરીએ
વાતું કોને જઈને કરીએ

ઈ વાતડિયે વ્રેમાન્ડ ડોલે
દવ લાગે મધદરિયે
ઈ વાતડિયે વ્રેમાન્ડ ડોલે
દવ લાગે મધદરિયે […]

» Read more

આજની ઘડી રે ધન્ય આજની ઘડી

રાગ ખમાચ

આજની ઘડી રે ધન્ય આજની ઘડી;
મેં નિરખ્યા સહજાનંદ ધન્ય આજની ઘડી.
કામ ક્રોધ ને લોભ વિષય,ન સકે નડી;
માવજી કેરી મૂરતી મારા,હ્રદય માં ખડી…. ધન્ય 1
જીવ ની બુધ્ધિ જાણી ન શકે,એ મોટી અડી;
સદગુરૂ ની દ્રષ્ટિ થાતાં,વસ્તુ એ જડી….ધન્ય 2
ચોરાસી ચહુ ખાણ મા હું તો,થાક્યો આથડી; […]

» Read more
1 3 4 5